gota-home

Proaguas Costablanca, s.a.

PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. és una empresa pública de la Diputació Provincial d'Alacant especialitzada en el cicle integral de l'aigua, que té com a missió promoure i facilitar a la societat els mitjans adequats per a la correcta gestió i ús dels recursos hídrics en la nostra província.

L'objecte social de l'empresa ho constituïx la realització de treballs relacionats amb el Cicle Integral de l'Aigua. En el seu desplegament i aplicació, Proaguas dirigix els seus esforços principalment a donar servici i atenció al sector públic i, en especial, als ajuntaments. Fruit d'això, l'empresa també bolca la seua experiència i coneixement en el servici a la societat.

bg-agua proaguas

El aigua és vida