POLÍTICA DE PRIVACITAT

La privacitat d’este Lloc web es basa, primerament, a sol·licitar exclusivament les dades imprescindibles per a poder proporcionar els seus servicis a l’Usuari i es mantindran exclusivament mentres siguen necessaris per a les dites finalitats i l’Usuari no s’opose, o segons determine la legislació que en cada circumstància siga aplicable.

Les dades de caràcter personal que facilite l’Usuari són confidencials i els tractarem davall el deure de secret, amb les garanties establides en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la resta de normativa vigent que s’aplique. Siguen eixes dades facilitats en el Lloc web o per l’enviament de correus electrònics o postals a la direcció de Proaigües Costablanca. Esta adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades, incorporant les mesures de seguretat, qualitat i de control necessàries per a garantir l’autenticitat, confidencialitat, integritat, disponibilitat i conservació de la informació.

Facilitar les seues dades suposarà que l’Usuari ha acceptat que els mateixos seran tractats per Proaigües Costablanca amb la finalitat de tramitar les consultes o sol·licituds plantejades a Proaigües Costablanca, enviar-li informació que puga ser del seu interés, gestionar el Lloc web i, en general per als seus propis fins estatutaris. Les dits dades no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals.

L’Usuari podrà exercir els seus drets reconeguts en la legislació, com l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per mitjà de carta firmada, incloent una còpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent, dirigida a la direcció de Proaigües Costablanca indicada en el primer apartat d’este Avís Legal. Si fóra el cas, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.