Acreditacions i Certificacions

logo_img_aen_9001


Empresa Certificada per AENOR amb Registre d’Empresa núm. ER-1377/1999 d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001.

logomedioambiental_14001


Certificat de Gestió Mediambiental concedit per AENOR amb el codi CGM-04/124 d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001.

logo_enac


Laboratori Acreditat per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) per a anàlisi físic- químics d’aigües i fangs, anàlisis microbiològiques d’aigües i presa de mostres d’acord al certificat núm. 127/LE313.

Veure Annex Tècnic

ecah_logo


Entitat Col·laboradora de l’Administració Hidràulica en matèria de control i vigilància de les aigües i gestió dels abocaments al Domini Públic Hidràulic.

logo-generalitat-valenciana


Entitat Col·laboradora en matèria de qualitat ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

conselleriadesanitat_logo


Laboratori Autoritzat per la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

logo-generalitat-valenciana


Empresa Registrada com a Gestor Autoritzat per a l’aplicació de fangs en agricultura per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural con el número 664/V/RNP/CV.