La Direcció de PROAIGÜES COSTABLANCA, S.A. conscient del compromís que contrau amb l’Administració Pública i amb els seus clients, disposa els recursos necessaris per a establir en la seua organització un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient segons els principis següents:

  • Impulsar i promoure els conceptes de Qualitat i Medioambiente en el sector en què treballa l’empresa.
  • Assegurar que els servicis complixen amb les especificacions, normes i codis aplicables, així com la legislació i reglamentació aplicable.
  • Establir accions i programes orientats a millora contínua i la prevenció, tant en la qualitat dels servicis, com en el respecte i protecció del Medioambiente.
  • Incorporar als nostres servicis, la gestió basada en la minimització o eliminació dels impactes mediambientals i compatibilitzar este objectiu amb l’ocupació i consum racional de matèries primeres, energia i recursos naturals.
  • Incrementar la satisfacció dels nostres clients, assumint els conceptes de Qualitat i de respecte al Medioambiente.
  • Mantindre contacte permanent amb els Clients, a fi de poder col·laborar conjuntament en la millora de les seues prestacions, tant en aspectes tecnològics, com de qualitat i mediambientals.
  • Estimular i motivar el personal, per mitjà de la necessària formació i sensibilització, a fi de potenciar la seua integració en la gestió i desenrotllament del Sistema de Qualitat i Medi Ambient implantat.

La Direcció establix, dins de la política general de PROAIGÜES COSTABLANCA, S.A., els plans i recursos necessaris per a complir els principis establits en la Política de Qualitat i Medioambiente.

El Manual de Qualitat és el document on s’arrepleguen la filosofia i directrius del Sistema de Qualitat i Medioambiente, les quals es desenrotllen en els diferents procediments a què es fa referència en el mateix.

És responsabilitat de tota l’organització de PROAIGÜES COSTABLANCA, S.A., l’obligat compliment del que establix el Sistema de Qualitat i Medioambiente.