AIGÜES DE REG

tratamiento-terciario-edar-biar
  • Gestió i Sol·licitud d’Autorització a les Confederacions d’ús de l’aigua depurada, en compliment del Reial Decret 1620/2007.
  • Assistència Tècnica, Planificació i Control de Qualitat de les aigües depurades per al seu reutilització en els usos que preveu el RD 1620/2007.
  • Assessorament tècnic i control analític en tractaments terciaris d’aigües residuals.
  • Estudi i Anàlisi d’aigües per al seu ús en reg.
  • Avaluació de riscos en cultius per ús de l’aigua. Estudis de salinitat.