AIGÜES MARINES, DE BANY I PISCINA

aguasmarinas2-1
  • Planificació i Control analític d’aigües de piscines segons RD 742/2013 i Decret 97/2000, 13 juny.
  • Control analític de les aigües de bany segons el Reial Decret 1341/2007.
  • Control de qualitat d’aigües costaneres, de transició i interiors segons la Directiva Marco de l’Aigua.
  • Caracterització analítica d’abocaments al mar i en zones portuàries.