QUEIXES I RECLAMACIONS

Si considera que ha de dur a terme algun tipus de suggeriments, queixa, o felicitació, etc. en relació amb els serveis que presta PROAIGÜES, pot fer-ho de les següents formes.

Correu postal

Enviant una carta signada a PROAIGUAS amb les seues dades personals: nom i cognoms, DNI, NIF o NIE, adreça postal, número de telèfon. 

PROAIGUAS COSTABLANCA, S.A.

A/A DEPARTAMENT DE QUALITAT

Avinguda d’Orihuela, 39 – 03007 Alacant

Telemàtica

Enviant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: jalarcon@diputacionalicante.es

Per a facilitar el tràmit pot utilitzar un formulari *autorrellenable de queixa o suggeriment en format PDF (prema ací per a descarregar el formulari), i enviar-lo com a arxiu adjunt al missatge.