2005-edar-alguen%cc%83a_aerea-1

El Departament de Projectes i Obres té com a comesa el desplegament i execució d’actuacions dins del cicle integral de l’aigua, sent els seus treballs principals l’assistència tècnica per a la redacció de projectes, elaboració d’estudis i informes i direcció facultativa de les obres.

Les actuacions en matèria de sanejament i depuració d’aigües residuals constituïx el volum més important, tant pel nombre de projectes i obres executades com pel pressupost gestionat, si bé els projectes i obres d’aigua potable i tractaments de regeneració d’aigua depurada, tenen també, una gran importància.

Estos treballs es realitzen, ben dins del marc de Convenis i Col·laboracions amb Entitats Públiques, Promotors Privats o bé com a adjudicataris en les fases de concursos públics.