Per a aconseguir un eficaç exercici de les distintes línies d’actuació dutes a terme, s’ha establit una organització d’acord amb els treballs desenrotllats per l’empresa, concretament:

 • Gerència

Gerent: Miguel Ortiz Zaragoza. Email:

 • Departament Econòmic i d’Administració:

Responsable: Fco. Javier Orts Pascual Email: jortsp@diputacionalicante.es

 • Responsable Jurídic i Contractació

Responsable: Antonio Fuentes Jiménez. Email: afuentes@diputacionalicante.es

Departament de Qualitat i Medi Ambient

Responsable: José Luis Alarcón Escribano Email: jalarcon@diputacionalicante.es

 • Departament de Projectes i Obres:

Responsable: Rafael Pérez Ochoa Email: rpochoa@diputacionalicante.es

  •  Àrea de Projectes

    Responsable: Ana Montañés Fernández Email:amontfer@diputacionalicante.es

  • Àrea d’Obres

    Responsable: Rafael Pérez Ochoa. Email: rpochoa@diputacionalicante.es

Departament Tècnic d’Anàlisi i Control:

Responsable: Juan Luis Martínez Muro Email: jlmmuro@diputacionalicante.es

 • Àrea d’Assistència Tècnica

Responsable: Noemi Portell Ïñiguez Email: nportell@diputacionalicante.es

 • Àrea de Laboratori

Responsable: Olga Espejo Alcaraz Email: oespejoa@diputacionalicante.es

 • Àrea Tècnic Comercial

Responsable: Mª Cristina Blanco Mur Email: cblancom@diputacionalicante.es