Nom oficial:

Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A.
CIF: A03734357
Inscrita en el Registre Mercantil de la Província d’Alacant. Tom 1.307 Foli 206 Full A.6909 Inscripció 1ª C.I.F. A03734357

Adreça Postal:

Avenida de Orihuela, nº 39,
C.P. 03007 ALICANTE – ESPAÑA

Contacte:

Telèfon: 965111376. Fax: 965102166.

Correu electrònic: proaguas@diputacionalicante.es

Direcció Internet:

Direcció del Poder Adjudicador (URL):  http://www.proaguas.es
Direcció del Perfil de Contractant (URL):  http://www.proaguas.es

Tipus de poder adjudicador:

Poder adjudicador diferent d’administració pública.

Activitat principal:

Realització de qualsevol classe de treballs relacionats amb el cicle complet de l’aigua, àmpliament entés, així com l’elaboració i promoció d’actuacions urbanístiques integrades i aïllades, en els àmbits de gestió del patrimoni i assessorament a municipis.

Empresa Provincial de Aguas Costa Blanca Proaguas Costablanca, S.A. (PROAGUAS COSTABLANCA, S.A.) és una empresa pública el capital social de la qual pertany íntegrament a l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. forma part del sector públic delimitat en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) . En concret, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. s’un poder adjudicador diferent de l’Administració Pública, d’acord amb el que establix l’article 3.3.b de la LCSP.

Per a la contractació subjecta a regulació harmonitzada, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. aplicarà els preceptes aplicables de la LCSP.

Per a la contractació NO subjecta a regulació harmonitzada, PROAGUAS COSTABLANCA, S.A. es regirà per les Instruccions que han sigut aprovades en compliment de la normativa aplicable.

Documentació
Creditors: sol·licitud d’alta de tercer, procediment de pagament i modificació de dades bancàries.
FITXA DE TERCERS