rl

 

El Departament d’Anàlisi i Control d’Instal·lacions de Proaigües, du a terme labors d’assessorament, assistència tècnica i control de qualitat en temes relacionats amb el Cicle Integral de l’Aigua, per a la Diputació Provincial d’Alacant i els xicotets municipis de la província, així com amb altres administracions públiques (Entitat Pública de Sanejament, Mancomunitats, Consorcis, etc.).

Amb la publicació de la Llei 2/1992, de 26 de març, del Govern Valencià, de sanejament de les aigües residuals de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana va donar un fort impuls a la millora, restructuración i construcció de noves depuradores d’aigües residuals municipals. Davant de les noves necessitats d’explotació i control d’estes instal·lacions, són encomanats a Proaigües treballs d’Assistència Tècnica i Control de depuradores en la província d’Alacant. El desenrotllament d’esta labor ha permés a l’empresa comptar amb una important especialització tècnica en treballs relacionats amb la depuració d’aigües i tot el que comporta.

Proaigües porta 25 treballant en el Cicle Integral de l’Aigua. La llarga experiència i especialització del personal del Departament, ens permet bolcar els coneixements adquirits per a donar servici a la societat en els treballs que en este sentit puga demandar (Control de depuració d’aigües urbanes i industrials, Control de qualitat i anàlisi d’aigües potables, superficials, residuals, etc).

Equip de treball

Alguns dels Organismes amb què col·laborem en Treballs d’Assistència Tècnica, són els següents:

  • Excma. Diputació de la Província d’Alacant
  • Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (Entitat de Sanejament d’Aigues. EPSAR)
  • Xicotets municipis de la província d’Alacant
  • Comunitats d’Usuaris d’Abocaments
  • Consorci de la Marina Baixa
  • Mancomunitat de L’Alacantí
  • Mancomunitat de La Vall de Pop
  • AENA. Aeroport Civil de Sant Xavier
  • Ministeri de Defensa. Exèrcit de l’Aire.

Els àmbits d’actuació en els quals el Departament d’Anàlisi i Control d’Instal·lacions desenrotlla les seues activitats, són els següents: