AIGÜES CONTINENTALS SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES

embalse-guadalest
  • Planificació, vigilància i Control analític d’aigües continentals superficials y/o subterrànies.
  • Control de qualitat d’aigües prepotables, depòsits, pous, brolladors, fonts naturals, llits.
  • Manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals
  • Avaluació de la qualitat de les masses d’aigües continentals.
  • Manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals de la Província d’Alacant.
  • Estudi de la Qualitat de l’Aigua destinada a abastiment