2009-dep-agost-img_0058-1

AIGÜES DE CONSUM

 • Treballs de Planificació i Control de la qualitat de l’aigua de consum en sistemes d’abastiment, segons Reial Decret 140/2003.
  • Pozos d’aigües prepotables
  • Depòsits
  • Xarxes de distribució
  • Aixeta del consumidor
 • Elaboració i Actualització de Protocols d’Autocontrol i Gestió d’abastiments d’aigua de consum
 • Gestió de resultats analítics d’aigües de consum, per a la seua inclusió en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).
 • Assistència Tècnica i control de sistemes de potabilització de l’aigua de consum públic per a xicotetes poblacions.
 • Assistència tècnica per a assessorament i regulació de sistemes de cloració de l’aigua, en compliment amb la Normativa aplicable en cada cas.
 • Planificació i Control de qualitat de l’aigua en punts crítics de municipis i particulars en prevenció de legionel·losi, segons RD 865/2003
  • Instal·lacions d’abastiment i distribució d’aigua de consum: Sistemes d’Aigua freda- calenta de terminals.
  • Fonts ornamentals
  • Sistemes de reg, etc