La dilatada experiència que acumula Proaigües, ens dóna la possibilitat de bolcar tots els nostres coneixements a oferir a la societat nostres millors servicis:

AIGÜES RESIDUALS

 • Disseny, Assessorament tècnic i Control dels límits d’abocament d’instal·lacions depuradores industrials i particulars.
 • Anàlisi de l’efluent d’Autocontrol de les Depuradores Familiars, en el seu compliment dels límits de la seua Autorització d’Abocament. Assessorament en la seua relació amb l’administració.
 • Caracterització d’abocaments industrials per a gestor autoritzat.
 • Gestió d’autorització de depuradores per al seu abocament a llit públic.
 • Anàlisi i caracterització microbiològica de fangs actius en sistemes de depuració.
 • Gestió de Sol·licitud d’abocament directe a EDAR. Caracterització de l’abocament sol·licitat.
 • Mostratge, anàlisi i assessorament per a l’ompliment de l’imprés MD-301 sobre producció d’aigües residuals.
 • Elaboració de Certificat d’Aigües Sanitàries.

REUTILITZACIÓ D’AIGÜES DEPURADES

 • Gestió de Sol·licitud d’Autorització i Estudis d’Ús d’Aigües Depurades.
 • Assessorament tècnic i control analític en tractaments terciaris per a reutilització d’aigües residuals depurades.

AIGÜES PER A REG

 • Anàlisi i caracterització d’aigües per a reg. Avaluació de riscos per als cultius. Estudi de Salinitat.

FANGS

 • Caracterització de fangs industrials per a abocador.

AIGÜES DE CONSUM HUMÀ

 • Planificació, vigilància i anàlisi d’aigües continentals (prepotables, depòsits, pous, brolladors, fonts naturals) .
 • Plans de Control de Qualitat Sanitària en sistemes d’aigua de consum humà per a la indústria alimentària, urbanitzacions i altres.
 • Control analític d’aigües de piscines i aigües de bany.
 • Anàlisi d’aigües de consum en sistemes particulars.

LEGIONELLA

 • Plans de Prevenció i Control analític de Legionel·losi en la Indústria i zones comercials.