En l’àrea de cromatografia es duen a terme els assajos de microcontaminants orgànics en aigües i fangs, per mitjà de tècniques normalitzades i amb ajuda d’equipament d’avançada tecnologia, que permet detectar reduïts nivells de concentració.

Tots estos assajos es duen a terme per mitjà de distints cromatògrafs de gasos amb detector d’espectrometria de masses (simple i triple cuadrupolo)

Les determinacions cromatogràfiques que es realitzen en el laboratori són:

  • Compostos orgànics contaminants (plaguicides, compostos orgànics volàtils VOC´s, PAH´s, PCB´s, trihalometanos, BTEX, etc.)
  • Àcids grassos volàtils.
  • Substàncies prioritàries i contaminants emergents.