En l’àrea fisicoquímic es duen a terme assajos en mostres d’aigües i fangs, per mitjà de tècniques normalitzades i amb ajuda de l’equipament més avançat. S’utilitzen des de tècniques d’anàlisis clàssiques, com a volumetries i gravimetries, fins a les tècniques avançades com a espectrofotometria i cromatografia iònica.

Entre altres, es disposa dels equips següents:

  • Cromatògraf Iònic
  • Espectrofotòmetre UV-VIS
  • Destil·lador i Digestor Kjeldahl
  • Analitzador d’infrarojos
  • Estufes i mufla

Llistat d’anàlisi que Proaigües actualment realitza:

  • Determinació de característiques bàsiques (pH, conductivitat, sedimentació, turbidez, temperatura,…).
  • Determinació de característiques físiques (color, sòlids en suspensió, matèria seca, matèria volàtil, residu seco,…).
  • Determinació de la demanda d’oxigen (DQO, DBO, oxidabilitat al permanganat, biodegradabilidad, Jar-Test,…).
  • Determinació de nutrients (Nitrogen total, Nitrogen Kjeldahl, Fósforo,…).
  • Determinacions organolèptiques (olor, color, sabor).