En l’àrea de metalls es duen a terme assajos de detecció i quantificació de traces de metalls pesants i elements majoritaris en mostres d’aigües i fangs, lixiviats i residus per mitjà de tècniques normalitzades i amb ajuda d’un equipament altament sofisticat.

Estos assajos es duen a terme amb els equips següents:

  • ICP òptic (plasma per adaptament induït).
  • ICP-MS amb detecció per espectrometria de masses.
  • Microones en got tancat (digestió).

Acreditacions i certificacions